Week van de circulaire economie

Deze week is de week van de circulaire economie. Voor COORS een belangrijke week, want COORS is koploper in circulaire maatwerk interieurs. Daarom wilden we het pad naar de circulaire economie toelichten:

Wat is de circulaire economie?

In onze huidige (lineaire) economie halen we materialen uit de aarde, maken er producten van en gooien ze uiteindelijk weg als afval. Tot alles op is. In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen eindeloos (her)gebruikt.

Waarom willen we een circulaire economie?

De circulaire economie zorgt ervoor dat de aarde en Nederland voor de toekomstige generaties dezelfde kansen biedt als voor de huidige generaties. Grondstoffen blijven behouden, het milieu wordt gespaard, producten kunnen langer gebruikt worden en het broeikaseffect wordt halt toegeroepen door de schone energie. Daarnaast wordt Nederland hierdoor minder afhankelijk van schaarse grondstoffen uit andere landen.

Wat zijn de doelstellingen van Nederland?

Nederland streeft voor  2030 naar 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen. In 2050 willen een volledig circulaire economie realiseren, dus een economie zonder afval.

Hoe staan we er voor?

Volgens het ”Circularity Gap report” is Nederland 24,5% circulair. Daarmee loopt Nederland voorop in de wereld, want de gehele wereld is 8,6% circulair.

Wat is de bijdrage van COORS hieraan?

COORS is al jarenlang actief bezig met duurzame en circulaire bedrijfsvoering;  een groot deel van ons wagenpark is elektrisch en al onze kantoorartikelen en bedrijfskleding zijn duurzaam. Op ons dak liggen 583 zonnepanelen waarmee we 50% van onze energiebehoefte opwekken. Ons state off the art machinepark stelt ons in staat duurzaam te produceren. Door te “nesten” in plaats van te zagen voorkomen we bijvoorbeeld tot 20% verspilling van plaatmateriaal. Ons afval wordt duurzaam verzameld.

Wij hebben veel ervaring met circulaire interieurbouw, zo is het stadskantoor van de gemeente Venlo door COORS cradle-to-cradle ingericht. Daarnaast hebben wij ervaring met volledig biobased projecten. Wij bieden een ontwerp aan met duurzame materialen en we gaan altijd het gesprek aan om circulaire elementen toe te voegen aan interieurs, zoals demontabele meubels. Ook is het mogelijk om meubels of een interieur  as-a-service bij COORS te verkrijgen.