Onderwijs

Bij het creëren van de juiste omgeving in uw school of onderwijsinstelling is Coors de partij die het maatwerk interieur vertaalt naar een invulling die geheel aan de wensen van uw stakeholders voldoet.

Coors heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het inrichten van scholen en onderwijsinstellingen. Samen met u en uw adviseurs zorgen de specialisten van Coors voor een onderwijsomgeving die geheel aan uw wensen voldoet.

Coors is de onderwijsspecialist die ontwerpen engineerd, produceert en levert.
Zo ontstaan er vaak creatieve, onverwachte maar vooral deugdelijke oplossingen voor de leer- en werkomgevingen. Het vertalen van inrichtingswensen is onze passie.

Coors werkt met projectteams aan inrichtingsprojecten met inbreng vanuit verschillende afdelingen. Met een vaste projectleider als aanspreekpunt. Samen met hem en andere specialisten werken we aan uw project. Een samen met u opgesteld projectplan is hierbij het uitgangspunt. Centraal in dit plan staat het integraal beheersen van tijd, budget en voortgang in relatie tot kwaliteit. Optimale samenwerking en communicatie binnen het projectteam en met u, de klant, zorgt voor de zorgvuldige realisatie van het project.

Coors heeft lef

Coors heeft lef

Door andere invalshoeken te kiezen ontstaan nieuwe inzichten. Innovatie vraagt om experimenteren, het anders doen. Andere wegen en zoeken naar nieuwe oplossingen. Openstaan voor de veranderingen in het veld. Leren van ervaringen en de ideeën van anderen.

Zo ontstaat er bij Coors praktisch onderwijsmeubilair op maat.