De invloed van corona op de werk- en winkelomgeving

De invloed van corona op de werk- en winkelomgeving en de maatregelen die nodig zijn om tot een nieuw normaal te komen, hebben een grote invloed op het werkgebied van Coors. We zien dat korte termijn maatregelen uitgewerkt moeten worden naar maatregelen die voor de lange termijn werkbaar zijn en blijven. Bij Coors werken we dagelijks aan de ontwikkeling van oplossingen die bijdragen aan deze nieuwe realiteit.

Jeroen Corver , CEO Coors Beyond Interiors:

“Met de corona-aanpak gaat het langzaam de goede kant op. We hebben een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog kwetsbaar is, komt er voorzichtig ruimte. De ruimte die nodig is om na te denken over hoe we omgaan met de beperkingen die corona ons oplegt. De realiteit is dat we de plicht hebben om de economie op een veilige wijze op te starten. Ondernemers willen door, winkels gaan weer open en medewerkers gaan weer naar kantoor. Maar er gaat iets blijvends veranderen. We gaan meer hechten aan onze persoonlijke veiligheid en bescherming.

WE MAKE YOUR SPACE WORK

Persoonlijke ruimte, veiligheid en hygiëne voegen een volledig nieuwe dimensie toe aan de nieuwe werkrealiteit en winkelbeleving. Bij Coors houden we rekening met oplossingen voor winkelinrichting en kantoorwerkplekken binnen deze nieuwe realiteit. Voor T-mobile ontwikkelde Coors een concept dat veiligheid biedt voor klanten en medewerkers, passend binnen de nieuwe norm van veilig voelen en veilig zijn. Ook voor de werkomgeving biedt Coors oplossingen om medewerkers veilig te laten terugkeren naar kantoor.

corona interieur

VEILIG VOELEN EN VEILIG ZIJN

Voor ondernemers is de focus nu gericht op aanpassingen in de werk- en winkelomgeving ter voorbereiding op een veilige terugkeer van werknemers naar kantoor en voor klanten naar de winkel.

Er gaat iets blijvend veranderen en dat is een hoge mate van bewustzijn bij klanten en medewerkers. Afstand houden en de eigen persoonlijke ruimte wordt de nieuwe norm.

Niet de “anderhalve meter economie”, maar wel de persoonlijke afstand die we nu gewend zijn in acht te nemen, zal meer worden geclaimd. De persoonlijke afstand van 80 centimeter die nu in het westen van Europa als “natuurlijke norm” ervaren zal nadrukkelijk worden gevoeld. Daarnaast moet een werkplek of winkel vooral uitstralen dat het goed geregeld is. Er moet voldoende afstand zijn tussen werkplekken op kantoren en in winkels moet voldoende ruimte zijn tussen het winkelend publiek om de veiligheid te waarborgen.

DE TOEKOMST IS NU

Persoonlijke ruimte, veiligheid en hygiëne zullen een blijvende invloed hebben op de lay-out van winkels en kantoren. Open ruimtes met hoge dichtheid van mensen zullen worden aangepast om de kans op virusverspreiding te vermijden. Dit leidt zeer waarschijnlijk tot meer bewegingsruimte binnen de openbare ruimtes voor medewerkers en klanten. Wel zien we dat dit de sociale functie van de winkels en kantoren niet in de weg mag staan. Wij zien dat de sociale functie van winkels en kantoren alleen maar toeneemt. Uitgangspunten voor een herindeling zijn het effectief gebruik maken van het beschikbare aantal m², gebruik makend van de bestaande inrichting. Op de korte termijn kan het back-to-back of in afgesloten ruimtes werken net als separatie met (transparante) schermen tussen werkplekken een goede oplossing zijn. Voor de (middel)lange termijn is een nieuw flexibel herinrichtingplan waardevol. Zo kunnen binnen kantoren de werkvloer en vergaderruimtes zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. Coors heeft al voor de coronatijd met WellSign een productlijn ontwikkeld die rekening houdt met de persoonlijke ruimte van medewerkers.

De ontwikkeling van WellSign en de ervaringen van de afgelopen weken hebben als uitgangspunt gediend voor een uitwerking van een aantal concrete interieuroplossingen. Deze oplossingen beperken zich niet uitsluitend tot meubelen, maar richten zich ook op materialengebruik, technologie,  layout planning en sturing op gedrag.

wellsign interieuroplossingen

Dit geldt uiteraard ook voor de inrichting van winkels. Onder invloed van online is al jaren een ontwikkeling van aan de gang die de functie van winkels verandert. De verwachting is dat, door  de coronacrisis, deze ontwikkelingen versnellen. Voor de middellange termijn kan een nieuw en flexibel herinrichtingsplan waardevol zijn. Om de uitdagingen voor nu en de toekomst aan te kunnen.