COORS is lid van Cirkelstad

Coors heeft zich recentelijk aangesloten bij Cirkelstad, hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. Het doel van de coöperatie is het versnellen van de circulaire economie in de bouw. Dit gebeurt door het activiteiten in drie pijlers: leren, ontmoeten, doen.

LEREN
Cirkelstad heeft een grote kennisdatabase rondom circulaire thema’s, genaamd de circulaire academie. Hierin worden rondom alle thema’s in de circulaire economie, zoals circulair inkopen, hergebruik, ketensamenwerking etc. greenpapers aangeboden. Ook zijn er voor-de-lunch-lezingen rondom diverse circulaire thema’s.

ONTMOETEN
Wij zien partners van Cirkelstad gedurende (online) lezingen van onze eigen stad, of bij interessante onderwerpen in andere steden. Het netwerk bestaat uit diverse bedrijven in de bouwsector. Iedereen wordt geacht bij te dragen, kennis te delen om zo de circulaire economie vooruit te helpen.

DOEN
Cirkelstad neemt initiatief om tot projecten of programma’s te komen. Zo worden circulaire projecten getoetst aan het nieuwe normaal en de leerpunten hieruit weer gedeeld. Ook worden nieuwe samenwerkingsvormen onderzocht voor circulaire projecten en gekeken naar methoden van kwaliteitstoetsing van hergebruikte bouwproducten.
De deelname aan Cirkelstad is voor Coors een uitstekende manier om als koploper bij te dragen aan het versnellen naar de circulaire economie. Ook kunnen we hier kennis ophalen over nieuwe circulaire materialen, werkwijzen, standaarden en circulaire en duurzame partners ontmoeten. We zien dan ook uit naar de landelijke partnerdag.

Zie ook de website https://www.cirkelstad.nl/partners/coors/