CO₂-prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Coors – Beyond Interiors is de meest vooruitstrevende partner als het gaat om duurzaam ondernemen. Er wordt continu gezocht naar manieren om het energieverbruik en de afvalstromen te verkleinen en het percentage hergebruik te vergroten.

Als resultaat heeft Coors – Beyond Interiors recentelijk met trots niveau 3 van de CO₂-prestatieladder verkregen.

De CO₂-prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument dat Coors – Beyond Interiors helpt om minder CO₂ uit te stoten door innovatieve oplossingen toe te passen die het energieverbruik verminderen. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten streeft Coors – Beyond Interiors uiteindelijk naar een CO₂-neutrale omgeving. De CO₂-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument en helpt tot het komen van concrete, meetbare inzichten en doelstellingen.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder kiest Coors voor twee belangrijke uitgangspunten:

  1. Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  2. Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Coors – Beyond Interiors bedankt de medewerkers voor hun inzet en harde werk. Wij zijn trots op het behalen van dit mooie certificaat!